בלוג

עדכון 23.3.18:

פרופ׳ נתן אינטרטור -

מדעי המחשב אונ׳ ת״א/ סגול יצטרף ויתרום לחקירה את הטכנולוגיה החדשה של הניאורוסטיר.  • Facebook

ALMY Foundation 2018 © All Rights Reserved